KDO JSME

PRO LIBERTATE – POŘADATEL – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. Dlouhodobě vystupuje proti opatřením Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody, s cílem vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Tato opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu, podává podněty orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestným činům, její členové poskytují právní ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertate zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením MZ. Úzce spolupracuje s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků či psychologů. Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni.
INLV – POŘADATEL – Iniciativa nezávislých lékařů a vědců – Platforma združující vědce a lékaře, založená MUDr. Andreou Málkovou, kde odbornící z řad klinických lékařů a akademiků svobodně diskutují nad profesními záležitostmi, předávají si a asdílejí informace.
NADAČNÍ FOND SVĚDOMÍ NÁRODA – ORGANIZÁTOR A HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER – Jsme nezávislé médium, jehož cílem je vyvažovat jednostranné informace linoucí se z oficiálních míst a médií. Řídíme se přísnými etickými pravidly získávání a ověřování informací.
Medializujeme příběhy lidí zasažených vládními a vůbec politickými opatřeními v souvislosti s covid-19 a jinými agendami. Přínášíme fakta o činech a kauzách veřejně činných osob, zodpovědných za situaci v zemi.
Organizujeme vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost za účelem udržení a šíření hodnot otevřené demokratické společnosti.