PROGRAM IMUNOLOGICKÉ SEKCE

MUDr. Alena Dernerová, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,
MUDr. Jitka Chalánková

Úvodní slovo senátorů

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.:

Vakcíny proti covid-19: farmakologické a biotechnologické aspekty, analýza vakcín a výsledky
 

prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.:

Reakce imunitního systému na infekci virem SARS-CoV-2 (video)
 

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.:

Význam stanovení protilátek proti SARS-CoV-2

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.:

Buněčná imunita

Přestávka

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.:

Covid-19 očima epidemiologa, aneb o příčině a následku (videopřenos)

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.:

Slizniční imunita, COVID-19 a včasná léčba (videopřenos)

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.:

PCR a antigenní testy, virus v životním prostředí (videopřenos)

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.:

NGS analýza cirkulujících kmenů SARS-CoV-2

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.:

Statistické údaje o covid-19

Přestávka na oběd

PROGRAM KLINICKÉ SEKCE

MUDr. Andrea Málková:

Prevence, léčba a zdravotní komplikace SARS-COV2 a úskalí vakcinace pohledem praktického lékaře

MUDr. Anna Urbanová:

Děti a mladiství a onemocnění covid-19

MUDr. Andrej Janco:

Principy propagované prevence, profylaxe a léčby covid-19 (videopřenos)

MUDr. Lukáš Pollert:

Dynamika těžkého covid-19

MUDr. Vladimír Čížek:

Cévní komplikace covidu-19 a vakcín (video)

MUDr. Jaroslava Chlupová:

Myopatie jako jeden z možných nežádoucích účinků očkování SARS CoV- 19

MUDr. Iva Hermanová:

Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA:

Kardiální postižení v rámci pandemie nemoci covid-19

MUDr. Ján Lakota, CSc.:

Nežádoucí účinky očkování proti SARS-CoV-2 a jejich patofyziologické vysvětlení (videopřenos)

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová:

Hlášení nežádoucích účinků přípravků na Covid-19

Přestávka

PROGRAM PRÁVNÍ A SPOLEČENSKÉ SEKCE

prof. Michal Klíma:

Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii

JUDr. Tomáš Nielsen, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková:

Právní aspekty epidemie v demokratické společnosti (videopřenos JUDr. Weiss, JUDr. Pirošíková)

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová:

Přehled protiústavních kroků politiků a metody obrany

Ing. Jaroslav Chalupský:

Ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie covid-19

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.:

Hospodářsko – politické konsekvence celosvětové covidové blamáže

MVDr. Jiří Urbánek, MBA:

Etické aspekty propagace vakcíny proti covid-19

Markéta Dobiášová:

Role médií v krizových situacích

kpt. Bc. Tomáš Ježek, nprap. PhDr. David Pejřil:

Kam až jsme to nechali zajít?
 

Emma Šlopková, Michael Kopecký:

Medici v době covidové

Diskusní panel