PROGRAM PRÁVNÍ A MEDIÁLNÍ SEKCE

prof. Michal Klíma:

Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii

JUDr. Tomáš Nielsen, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošiková:

Právní aspekty epidemie v demokratické společnosti

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová:

Přehled protiústavních kroků politiků a metody obrany

Ing. Jaroslav Chalupský:

Ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie covid-19

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.:

Hospodářsko – politické konsekvence celosvětové covidové blamáže

MVDr. Jiří Urbánek, MBA:

Etické aspekty propagace vakcíny proti covid-19

Markéta Dobiášová:

Role médií v krizových situacích

kpt. Bc. Tomáš Ježek:

Kam až jsme to nechali zajít?

Emma Šlopková, Michael Kopecký:

Medici v době covidové

Diskusní panel